Δρ. Αφροδίτη Μαρία Κονιδάρη

Ως αρχιτέκτων μηχανικός και ακαδημαϊκός ερευνητής έχω επικεντρωθεί στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων.

Στο μεταβαλλόμενο χώρο της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, πιστεύω ότι η αρχιτεκτονική θα πρέπει να επιδιώξει τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη της μέσα από την εξέταση και κατανόηση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων  στην πράξη.

Η εμπειρία μου σε ότι αφορά τον σχεδιασμό κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης  και την αξιολόγηση των ενεργειακών επιδόσεων υφιστάμενων κτιρίων μου παρέχει μια ευρεία κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με τον αειφόρο σχεδιασμό και λειτουργία των κτιρίων.

Ο ρόλος μου καλύπτει την παροχή συμβουλευτικής σχετικά με την περιβαλλοντική μελέτη, την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, και την ανάπτυξη έργων κτιρίων κατοικίας.