Βησσαρίων Κονιδάρης

Αφότου ολοκλήρωσα το 2006 τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο του Cardiff και επέστρεψα στην Ελλάδα, εργάστηκα στο σχεδιασμό και την κατασκευή πολυώροφων κτιρίων κατοικίας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Το πάθος μου για τον αειφόρο σχεδιασμό και την κατασκευή είναι αυτό που με οδήγησε να δημιουργήσω την AEPHORIA ASSOCIATES. Η εισαγωγή και εφαρμογή αειφόρων τεχνικών αποτελεί πρόκληση σε κάθε έργο το οποίο αναλαμβάνω. Η επιτυχία του βασίζεται στην κατανόηση της αναγκαιότητας του αειφόρου σχεδιασμού γι’ αυτό και κύριο μέλημα μου είναι η ενημέρωση των πελατών μου, η ενεργή συμμετοχή των οποίων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Ως μέλος της AEPHORIA ASSOCIATES ο ρόλος μου είναι να προσφέρω αειφόρες λύσεις γύρω από την κατασκευή και την αναβάθμιση κτιρίων καθώς και υπηρεσίες ενεργειακής πιστοποίησης και ενεργειακού ελέγχου.