Κατασκευή κτιρίων

Με την ίδρυση του τεχνικού μας γραφείου από τον Νικόλαο Β. Κονιδάρη στις αρχές του 1990 ξεκίνησε και η δραστηριοποίηση μας στην κατασκευή πολυώροφων οικοδομών και ιδιωτικών έργων στη ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Η εμπειρία που αποκτήθηκε τόσο στο κομμάτι της κατασκευής όσο και σε εκείνο της εμπορικής εκμετάλλευσης μεταλαμπαδεύτηκε στον Βησσαρίωνα και την Αφροδίτη-Μαρία Κονιδάρη με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του γραφείου.

Παρακάτω παρατίθενται επιλεγμένα έργα του γραφείου.

Κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Από το 2010 οπότε και θεσπίστηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων(ΚΕΝΑΚ) όλα τα νέα κτίρια σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με γνώμονα τη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης και φωτισμό.

Τα κτίρια αυτά βασίζονται στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο σχεδιασμός των κτιρίων με βάση το τοπικό κλίμα της περιοχής, με αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και των φυσικών φαινομένων του κλίματος, με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης.

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός εφαρμόζει παθητικές και υβριδικές (χαμηλής ενέργειας) σχεδιαστικές αρχές/συστήματα, χρησιμοποιώντας μηχανική θέρμανση, μηχανική ψύξη, μηχανικό αερισμό και τεχνητό φωτισμό μόνον ως συμπληρωματικά μέσα. Έτσι επιτυγχάνεται περιορισμός της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, ελαχιστοποίηση της χρήσης κλιματιστικών συσκευών για το δροσισμό των κτιρίων και περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τη χρήση του τεχνητού φωτισμού. Κατά συνέπεια ένα κτίριο χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης εξοικονομεί ενέργεια και συμβάλλει στη βελτίωση της ατμόσφαιρας του πλανήτη.

Ένα κτίριο χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης θα παραμείνει το καλοκαίρι δροσερό με ελάχιστη χρήση κλιματιστικού ενώ το χειμώνα η εκμετάλλευση της θερμαντικής ικανότητας των ακτίνων του ηλίου εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό τη θέρμανση του εσωτερικού με ελάχιστη κατανάλωση πετρελαίου/φυσικού αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος. Όλα αυτά μεταφράζονται σε σοβαρή οικονομία για τον οικιακό προϋπολογισμό αλλά και σ ένα πιο υγιές εσωτερικό περιβάλλον(κλιματικές συνθήκες) σε σχέση μ ένα συμβατικό κτίριο.

Από την 1/1/2020 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει ενεργειακά να είναι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (NZEB-Near Zero Energy Buildings) δηλαδή να κατατάσσονται στην κατηγορία Α της ενεργειακής πιστοποίησης.

Το γραφείο μας με την εμπειρία του στα οικοδομικά έργα αλλά και το εξειδικευμένο στο βιοκλιματικό σχεδιασμό προσωπικό του αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του χρήστη και σέβονται το περιβάλλον έχοντας χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα.

Παράδειγμα θερμομόνωσης νέου κτιρίου στον Άλιμο

Στα πλαίσια ανέγερσης νέου κτιρίου κατοικιών το γραφείο μας ανέλαβε τις εργασίες θερμομόνωσης του σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εγκεκριμένης ενεργειακής μελέτης.

Στις εργασίες περιλαμβάνονταν τα εξής:

  1. Τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης των κάθετων στοιχείων του κτιρίου (τοιχοποιίες & φέρων οργανισμός)
  2. Θερμομόνωση & υγρομόνωση της οροφής του κτιρίου
  3. Στεγανοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του ισογείου
  4. Στεγανοποίηση των εξωστών (βεράντες) του κτιρίου